Ngành GD&ĐT TP Hải Phòng

Phòng GD&ÐT quận Đồ Sơn

Cập nhật : 14:20 Thứ năm, 12/10/2023
Lượt đọc: 124

Danh sách người học Tốt nghiệp THCS năm 2023

Ngày ban hành: 11/5/2023Ngày hiệu lực: 11/5/2023
File đính kèm:
Nội dung:
Danh sách người học Tốt nghiệp THCS năm 2023